- Activități

 1. Activități în cadrul PBLIP
 2. Vizite la întreprineri în cadul activităților asupra proiectelor PBL
 3. Vizită la întreprinderi
 4. Inițierea studenților în PBL, 2017
 5. Formarea cadrelor didactice, ASEM 2016
 6. Activități privind modernizarea planurilor pentru programul Business și Administrare
 7. Instruieri privind SMART Board
 8. Workshop în cadrul proiectului PBLMD, mai 2019
 9. Familiarizarea studenților anului I cu metodologia PBL,2019
 10. Conferința de finalizare a proiectului PBLMD
 11. Vizita de studiu/instruire a lui Olav Jull Sorensen de la Universitatea din Aalborg (Danemarca) în perioada 25-29 aprilie(arhiv Rezumatul vizitei)
 12. Seminar Smart Notebook
 13. Seminar Adob Connect
 14. Seminar KTH
 15. Conferinta Internationala PBLMD, 27-28 octombrie 2016
 16. EXPERIENȚA REUȘITĂ A UNIUNII EUROPENE ÎN PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN DOMENIUL ECONOMIC
 17. ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE PROBLEME (PBL): O METODĂ DE INOVARE ȘI PROMOVARE A ABILITĂȚILOR DE REFLECȚIE A STUDENȚILOR
 18. CONSOLIDAREA RELAȚIILOR DE COLABORARE DINTRE MEDIUL ECONOMIC ȘI UNIVERSITATE PRIN PROIECTE EUROPENE
 19. ROLUL ALGOFLOREI ÎN PROCESUL DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ORĂŞENEŞTI (OR. CAHUL)
 20. INFLUENȚA METODELOR EUROPENE DE PREDARE UNIVERSITARĂ ASUPRA DEZVOLTĂRII COMPETENȚEI ANTREPRENORIALE
 21. ÎNVĂȚĂMÂNTUL BAZAT PE PROBLEME (PBL) – LA BAZA PERFECȚIONĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA