- Echipa PBLMD

1. Popa Andrei – coordonator instituțional, dr.hab., prof. univ., rector;
2. Roșca-Sadurschi Liudmila – coordonator de echipă, lector superior;
3. Todos Irina – coordonator de echipă, doctor în economie, conf. univ., prorector activitate didactică, calitate și  parteneriate de formare profesională;
4. Gîrneț Slavic – membru echipei, lector superior;
5. Noni Ludmila – membru echipei, lector universitar;
6. Vulpe Olesea – membru echipei, lector universitar.