- Întrunirea cu antreprenorii

Întrunire de colaborare dintre mediul Academic și mediul Antreprenorial în vederea perfecționării învățămîntului superior

            La data de 28 aprilie în cadrul activităților prevăzute  în proiectul  PBLMD a fost organizată întrunirea cadrelor didactice de la Facultatea de Economie și Management în Afaceri și Servicii cu Antreprenorii locali, care susțin modificările în planul de învățămînt pentru  programul de studii “Business si Administrare” și încurajează învățământul bazat pe probleme, care constitui baza proiectului  „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților (PBLMD)”.          La întrunire au participat reprezentanții întreprinderilor: S.A. „CahulPan”, S.A. „Modernus” și SRL „ALL4GO”.

În cadrul acestei întruniri au fost discutate modificările în modul instruire a studenților, căile de îmbunătățire a pregătirii studenților, modul de realizare a activităților practice și modalitățile de intervenție și sprijin din partea antreprenorilor în procesul de studii.