- Staff mobility AAU

Staff mobility AAU

În  cadrul proiectului PBLMD, care își propune modernizarea învățămîntului superior din Republica Moldova  prin implementarea  metodelor de predare-învățare bazată pe probleme/studii de caz, sunt prevăzute mobilități pentru profesori și studenți. În luna noiembrie (7.11.2016-18.11.2016) a fost realizată o vizită de studiu şi schimb de experienţă a șapte cadre didactice de la universitatea noastră  la Universitatea din Aalborg din Danemarca (Universitatea- cordonator al acestui proiect și promotorul metodologiei PBL),  care promovează o metodologie de învăţare centrată pe student şi ghidare de către profesori sau supraveghetori, în care studenţii sunt participanţi activi în soluţionarea şi găsirea problemelor de cercetare.

Obiectivele generale propuse pentru această mobilitate au fost:

  1. Intelegerea modului de funcționare a metodei PBL.
  2. Analiza celor mai bune lucrări ale studenților efectuate în PBL .
  3. Acumularea de subiecte pentru a lucra cu studenții în PBL
  4. Învățarea: cum se crează grupuri de elevi, cum se aleg și se repartizează sarcinile de lucru pentru studenți, cum poate fi evaluat obiectiv lucrul grupului și contribuția fiecărui student.
  5. Cum să motivăm studenții să lucreze în PBL
  6. Cum se stabilesc relațiile de colaborare cu întreprinderi. Cum de a implica întreprinderile în PBL.

Datorită coordonatorilor pe care i-am avut de la această universitate: prof. Romeo V. Țurcan și prof. Olav J.Sørensen  aceste obiective au fost realizate întocmai.

Modul de funcționare a metodei PBL a fost explicat detaliat de către prof. Romeo V. Țurcan și prof. Olav J.Sørensen. D-l Țurcan a explicat detaliat în baza planului de studii pentru specialitatea „Business și Administrare” cum se planifică activitățile în PBL pentru fiecare disciplină pe semestre. Au fost prezentate modele de curriculum, modele de proiecte, cum se crează proiectele interdisciplinare. D-l Olav J.Sørensen  a prezentat principiile și experiența funcționării PBL la Universitatea din Aalborg.