- Staff mobility to University of Gloucestershire

Staff mobility to University of Gloucestershire

În perioada 12-24 februarie 2017 șase cadre didactice de la Universitatea de Stat „B.P.Haseu” din Cahul au efectuat un stagiu de mobilitate în Universitatea din Gloucestershire, UK, în cadrul proiectului Erasmus+ „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților(PBLMD).”

Obiectivele generale ale stagiului de mobilitateau fost:

 • Sporirea competențelor de predare și învățare în PBL – o metodologie de studii active centrate pe studenți.
 • Sporirea dezvoltării programelor de studiu din punct de vedere a implementării PBL.
 • Stabilirea relațiilor profesionale de predare și de cercetare
 • Clarificarea interacțiunilor universităților europene cu diferitele părți cointeresate și stabilirea  modalităților de a le conecta.
 • Stabilirea relațiilor administrative profesionale cu Universitatea din Gloucestershire.

 Activități realizate în cadrul mobilității:

 1. Analiza programelor de studii și a programelor analitice (curricule)
 2. Analiza metodelor și abilităților de colaborare cu întreprinderi și companii
 3. Asistarea la formarea de grupuri de lucru în cadrul lecțiilor
 4. Asistarea la lecții teoretice și practice
 5. Asistarea la examinarea sau evaluarea studenților
 6. Asistarea activităților de tutore / facilitator
 7. Analiza proiectelor studenților în cadrul lecțiilor practice
 8. Vizita centrelor de inovare sau laboratoarelor de business
 9. Schimbul de experiență în elaborarea studiilor de caz pentru PBL.

Ținem să mulțumim administrației universității, care ne-a primit foarte frumos și călduros și tuturor cadrelor didactice , care au lucrat cu noi în această perioadă și profesorilor de la Universitatea Aston din Birmingham!!!