- Vizită de studiu la KTH Royal Institute of Technology din Stockholm, Suedia

Vizită de studiu la KTH Royal Institute of Technology din Stockholm, Suedia

În perioada 9 – 20 octombrie 2017, reprezentanții Universității noastre (Andrei Popa și Roșca-Sadurschi Liudmila) au beneficiat de mobilitate academică timp de 2 săptămâni în cadrul KTH Royal Institute of Technology din Stockholm, Suedia din cadrul proiectului PBLMD.

Obiectivele preconizate au fost realizate, datorită modului de organizare din parte universității gazdă a activităților și evenimentelor în aceste 2 săptămâni.

Primul obiectiv  „Creșterea competențelor de predare și învățare în mediile de învățare activă bazate pe studenți” a fost realizat atît prin asistarea și observarea la lecțiile teoretice și practice, prezentate de către cadrele didactice de la KTH, cît și prin implicarea activă a membrilor grupului nostru în activitățile practice în cadrul acestor lecții, chiar și integrarea în grupurile de studenți. Astfel de cursuri au fost:

  • „Sustainability in Human Development” (09.10.2017),
  • „Innovative Introduction to Sustainable Development” (09.10.2017),
  • „Buildings and Districts” (10.10.2017),
  • „Activity-based City” (11.10.2017),
  • „Academic Writting” (12.10.2017)

De  remarcat este conceptul unic al metodei de predare a cursurilor, precum și activitatea de ghidare a studenților.Drept exemplu pentru noi a servit cursul ”Activity-based City” din 11.10.2017, la care au participat și reprezentanți unor companii cunoscute în Suedia – SKANSKA – firma de construcții.

Al doilea obiectiv „îmbunătățirea dezvoltării programului de studiu”

Universitatea Tehnică din Regatul Unit (KTH) își propune să ofere servicii educaționale de înaltă calitate, astfel încât absolvenții săi să aibă tot ceea ce este necesar pentru a ocupa poziții de lider în dezvoltarea tehnologică și socială atât în ​​Suedia, cât și în străinătate. Asigurarea calității în KTN se bazează pe o activitate constantă de îmbunătățire a calității serviciilor educaționale.

Următorul obiectiv: Obținerea de cunoștințe despre sistemul de formare a KTH a competențelor profesionale pentru educația în domeniul ingineriei.

În cadrul KTH este stabilit un sistem clar și transparent de stabilire a competențelor profesionale. Referitor la educația în inginerie, competențele sunt definite în contextul corelării proceselor educaționale cu rezultatele așteptate de angajatori și societate. Aceste competențe, în deosebire de situația din țara noastră, nu sînt impuse de organele de stat sau de conducere a sistemului de învățământ din Suedia, ci este definită în baza dialogului între universitatea concretă și angajatorii concreți – reprezentanți ai ramurii respective de activitate. O astfel de practică permite actualizarea cererii și ofertei educaționale, precum și plasează KTH într-un spațiu dinamic, adaptabil la cerințele pieței. Totodată, sistemul de competențe profesionale include și abilități de cercetare-inovare, comunicare, leadership etc.

Următoarele două obiective au fost realizate parțial, deoarece personalul KTH este înalt calificat în domeniul IT și a metodologiilor de formare și perfecționare a cadrelor didactice. Cît ține de  USC, în acest domeniu, poate să preia doar formarea și perfecționarea cadrelor didactice.

Sustenabilitatea învățământului centrat pe student în mare parte depinde de calitatea cadrelor didactice. Astfel, pentru a asigura ca PBL să fie fiabil este necesară crearea în cadrul USC a unei structuri asemănătoare cu cea de la KTH ce este responsabilă de inițierea și consilierea profesorilor în metodologia CDIO – School of Education and Communication in Engineering Science. Concepută ca un centru de formare continuă, Școala pentru Educație și Comunicare în Științe Inginerești din cadrul KTH este responsabilă de formarea și monitorizarea cadrelor didactice, și asigură unicitatea promovării CDIO ca metodă instituțională de predare-învățare.

La realizarea ultimului obiectiv „Stabilirea relațiilor de colaborare cu alte universități”, a contribuit modul de organizare a activităților în ultima săptămînă a vizitei, la care au participat cadre didactice din diferite țări: Corea de Sud , Egipt, Boțvana. Toți împreună am participat atît la lecțiile de formare a cadrelor didactice, cît și la activitățile cultural artistice, organizate în preajma aniversării  universității. Astfel au fost stabilite relații de prietenie și colaborare.