- Vizita de studiu/instruire a lui Olav Jull Sorensen de la Universitatea din Aalborg (Danemarca) în perioada 25-29 aprilie(arhiv Rezumatul vizitei);

Implementarea proiectului „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților / Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability.” La Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”

 

În perioada  25-29 aprilie a avut loc vizita de lucru a profesorului Olav Jull Sorensen de la Universitatea din Aalborg (Danemarca)  la Catedra de Economie și Management în Afaceri și Servicii a Facultății de Economie, Inginerie și Științe Aplicate. Pe parcursul acestor 5 zile au fost discutate și coordonate modificările în programul de studii “Business si Administrare” metodele de predare și învățare bazate pe probleme, modul de elaborare a studiilor de caz, formele și metodele de evaluare a studenților.

În prima zi de lucru au fost realizate activități introductive: prezentarea generală a proiectului (Popa Antrei, rector), prezentarea generală a universității, structura organizatorică a universității și modul de funcționarea a subsistemelor organizaționale în cadrul universității (Todos Irina, prorector pentru activitatea didactică, calitate
și parteneriate de formare profesională ), prezentarea structurii facultății de Economie, Informatică și Științe Aplicate, departamente, catedre, specialități (Roșca-Sadurschi Liudmila, șef Catedra de Economie și Management în Afaceri și Servicii). După o mică pauză a fost prezentat proiectul  și filosofia funcționării PBL (profesorului Olav Jull Sorensen).

În a doua zi a vizitei au  fost continuate discuțiile privind filosofia PBL, modul de funcționarea, schimbarea rolului profesorului în supervizor, care este specificul activității acestuia și modul de realizare a activităților de supervizare. Importanța alegeri corecte a supervizorului. Tot în această zi a fost discutat modul de lucru a studenților în grup, ghidarea proiectelor prin supervizare, structura unui proiect, temele pentru proiecte. Deoarece la aceste seminare de instruire au participat profesorii de la toate specialitățile Facultății de Economie, Inginerie și Științe Aplicate, au fost abordate temele pentru proiecte și posibilitatea creării proiectelor interdisciplinare și între specialități. Aici sau realizat simulări privind crearea temelor de cercetare. Au fost create 2 grupe care au formulat mai multe teme, după ce fiecare grupă a prezentat temele, membrii echipei au explicat problemele abordate în aceste teme și posibilitățile de soluționare a acestora. Simulările au fost coordonate de către profesorul Olav Jull Sorensen și la fiecare temă prezentată Dumnealui a dat comentarii și sfaturi privind modul de organizare a studenților, recomandările și sfaturile care pot fi dați studenților în realizarea acestor proiecte, greșelile studenților, care pot apărea pe parcurs. Discuția a continuat cu recomandările privind partajarea pe semestre a numărului de ore pentru proiecte a tipurilor de proiecte și evoluția gradului de complexitate a proiectelor pe semestre și ani de studii.

În urma analizei planului de învățământ pentru specialitatea  „Business și Administrare” cu modificările pentru realizarea proiectului, a fost discutată modalitatea  realizării proiectului în cadrul USCH, specificul structurii planului de învățămînt și a prevederilor Cadrului Național al Calificărilor și a Planului Cadru pentru învățămîntul superior din R.M.. Aici de către profesorul Olav Jull Sorensen au fost expuse mai multe propuneri și recomandări, cum ar fi de ex. introducerea cursului „Metodologia PBL”, care trebuie să fie predat înainte de a scrie proiectele. Totodată  am  discutat cît de eficient sunt grupate disciplinele pentru a  realiza mini proiectele prevăzute în plan. Aici am abordat și modalitățile de evaluare a proiectelor: cum, de către cine, în ce mod. Am făcut comparație dintre modalitățile de evaluare și apreciere a studenților și modul de notare. A fost prezentat exemplul universității din Aalborg privind prezentarea proiectelor și aprecierea proiectelor și aprecierea individuală a studenților și au fost stabilite modalitățile de evaluare și notare a studenților în cadrul USC.

A fost organizată întrunirea cadrelor didactice de la Facultatea de Economie și Management în Afaceri și Servicii cu Antreprenorii locali, care susțin modificările în planul de învățămînt pentru  programul de studii “Business si Administrare” și încurajează învățământul bazat pe probleme.           La întrunire au participat reprezentanții întreprinderilor: S.A. „CahulPan”, S.A. „Modernus” și SRL „ALL4GO”. În cadrul acestei întruniri au fost discutate modificările în modul instruire a studenților, căile de îmbunătățire a pregătirii studenților, modul de realizare a activităților practice și modalitățile de intervenție și sprijin din partea antreprenorilor în procesul de studii. Reprezentanții întreprinderilor au salutat ideia de bază a proiectului și sau oferit să fie partenerii universității în implementarea cu succes a proiectului PBLMD la USC.

Deoarece în această perioadă la specialitate „Business și Administrare” a fost preconizată practica de inițiere, D-l Olav Jull Sorensen a fost invitat să meargă, împreună cu studenții și profesorul coordonator la practică, în  vizită de studiu la  Sanatoriul „Nufărul Alb” S.A..

S-au încheiat activitățile în cadrul acestei vizite cu totalizarea experienței preluate, momentele noi învățate și vizitarea blocurilor universității și a spațiilor de studiu și recreere a studenților.

În concluzie aș vrea să menționez principalele probleme abordate:

Modificările în planul de studii la specialitatea „Business și Administrare” sunt primul pas pentru implementarea metodologiei PBL în cadrul USC. Urmează în senatul din iunie să fie întroduse modificări cu introducerea elementelor de PBL încă în trei planuri de studii: „Turism”, „Finanțe și Bănci” și „Contabilitate”

A fost explicat de către profesorul Olav Jull Sorensen importanța și conținutul cursului „Metodologia PBL” și deosebirea acestuia de cursul introdus în planurile noastre „Introducere în PBL”. Urmează pînă la senatul din iunie să revedem planul și posibilele modificări.

Au fost prezentate de către profesorul Olav Jull Sorensen exemple de studii de caz  și a fost stabilită modalitatea de elaborare a studiilor de caz pentru disciplinele predate la specialitățile menționate. Urmează pe parcursul verii de către profesorii USC implicați în PBL  să fie elaborate mai multe studii de caz.

A fost explicat conținutul și structura proiectelor, necesitatea de realizare a activităților de socializare pentru o cunoaștere mai bună a studenților și gruparea acestora în grupe. Urmează să fie stabilit grupul de profesori, care se vor ocupa în septembrie de activitățile de socializare(stabilirea tipurilor de activități, perioadele de realizare); profesorii care vor duce cursurile la disciplinele incluse în mini proiecte vor elabora teme, care vor propune studenților pentru proiectele de cercetare și vor identifica întreprinderile pentru cercetări.

Au fost stabilite domeniile de colaborare cu antreprenorii și stabilite posibilitățile de implicare și susținerea a activităților din cadrul proiectului.

Vizita profesorului  Olav Jull Sorensen  a fost foarte utilă anu în această fază de implementare a proiectului, deoarece am fost stopați în comiteria unor mici greșeli și am fost corect direcționați spre implementarea PBL în Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul