Mobilitatea cadrelor didactice din cadrul USC

Numele,
prenumele,
postul /funcția
participantului
Universitatea gazdă Țara Perioada Scopul vizitei Raport
Popa Andrei, dr.
hab., prof. univ., rector
Universitatea
din Aalborg
Danemarca 8.02.-12.02.2016 Informarea și preluarea
experienței de organizare,
predare și evaluare prin PBL
Raport
Roșca – Sadurschi
Liudmila, lector
superior, șef
catedra
Economie și
Management în
Afaceri și Servicii
Universitatea
din Aalborg
Danemarca 8.02.-12.02.2016 Informarea și preluarea
experienței de organizare,
predare și evaluare prin PBL
Raport
Gîrneț Slavic,
lector superior
Universitatea
din Gloucestershire
Marea Britanie 28.02-05.03 2016 Informarea și preluarea
experienței de organizare,
predare și evaluare prin PBL
Raport
Roșca – Sadurschi
Liudmila, lector
superior, șef
catedra
Economie și
Management în
Afaceri și Servicii
Universitatea
din Gloucestershire
Marea Britanie 28.02-05.03 2016 Informarea și preluarea
experienței de organizare,
predare și evaluare prin PBL
Raport
Popa Andrei, dr.
hab., prof. univ., rector
KTH Suedia 25-30. 09 2016 Informarea și preluarea
experienței de organizare,
predare și evaluare prin PBL
Raport
Vulpe Olesea,
lector universitar
KTH Suedia 25-30. 09 2016 Informarea și preluarea
experienței de organizare,
predare și evaluare prin PBL
Raport
Todos Irina, doctor în economie,
conf. univ.,
prorector activitate didactică,
calitate şi parteneriate de formare profesională
Universitatea
din Siegen
Germania 10-16 aprilie 2016 Informarea și preluarea
experienței de organizare,
predare și evaluare prin PBL
Raport

Raport
Noni Ludmila, lector universitar Universitatea
din Siegen
Germania 10-16 aprilie 2016 Informarea și preluarea
experienței de organizare,
predare și evaluare prin PBL
Noni Ludmila,
lector universitar

Vulpe Olesea,
lector universitar

Roșca – Sadurschi
Liudmila, lector
superior, șef
catedra
Economie și
Management în
Afaceri și Servicii

Gîrneț Slavic,
lector superior
Șchiopu Irina, lector universitar
Nedelcu Ana, asistent universitar
Bîrlea Svetlana,
doctor în economie, conf.univ.,
decan la Facultatea de Economie,
Inginerie și Științe Aplicate
Universitatea
din Aalborg
Danemarca 7-18 noiembrie 2016 Informarea și preluarea
experienței de organizare,
predare și evaluare prin PBL
Raport
  
Raport
  
Raport
       
Raport
  
Raport
  
Raport
  
Raport
    
Miron Oxana,
doctor în economie, conf.univ.,
Șef catedra Finanțe și Evidență Contabilă
Donea Sofia,
lector superior

Roșca – Sadurschi
Liudmila, lector
superior, șef
catedra
Economie și
Management în
Afaceri și Servicii

Todos Irina,
doctor în economie, conf. univ.,
prorector activitate didactică,
calitate şi parteneriate de formare profesională
Universitatea din
Gloucestershire
Marea Britanie 12-24 februarie 2017 Informarea și preluarea
experienței de organizare,
predare și evaluare prin PBL
Raport
  
Raport
    
Raport
   
Raport
   
Popa Andrei, dr. hab., prof. univ., rector
Podbeglîi Anatol, lector superior
Universitatea din
Gloucestershire
Marea Britanie 12-24 februarie 2017 Informarea și preluarea
experienței de organizare,
predare și evaluare prin PBL
Raport

Raport
Popa Andrei, dr. hab., prof. univ., rector
Roșca – Sadurschi Liudmila, lector superior
KTH Suedia 9-20 octombrie 2017 Informarea și preluarea
experienței de organizare,
predare și evaluare prin PBL
Raport

Raport